istanbul escort

istanbul escort

HABER AKIŞI

Ardahan da Mera, Göçerlerine İzin Yok"

 Tarih: 20-05-2019 20:21:22
Ardahan’da meraların tahrip edilmesinin önüne geçmek amacıyla, yerel üreticilerin hayvanlarına yetecek kadar olan meraların başka illerden gelen göçerlere yasaklanması hakkında Vali Masatlı Basın Açıklaması Yaptı
Ardahan’da meraların tahrip edilmesinin önüne geçmek amacıyla, yerel üreticilerin hayvanlarına yetecek kadar olan meraların başka illerden gelen göçerlere yasaklanması hakkında ve bazı basın yayın organlarında çıkan haksız ve karşılığı olmayan haberlere yönelik Vali Mustafa Masatlı, İl Genel Meclis Başkanı Murat Dalanbay, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Oktay Beşli birlikte basın açıklaması düzenlediler. VALİ MUSTAFA MASATLI: Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen Basın Açıklamasında, ilimizin ekonomisinin büyük oranda hayvancılığa bağlı olduğunu, hayvancılık denilince de meraların çok büyük önem arz ettiğini belirten Valimiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İlimiz ekonomisi büyük oranda hayvancılığa bağlı olup hayvancılık için de meralar çok büyük önem arz etmektedir. İlimiz genelinde yaklaşık 350.000 adet büyükbaş, 75.000 adet kayıtlı küçükbaş hayvan bulunmaktadır. 2014 yılında büyükbaş hayvan sayısı 288.000 iken 2019 yılında ise 350.000’e yükselmiştir. Küçükbaş hayvan sayısı 2014 yılında 48.000 iken 2019 yılında 75.000’e yükselmiştir. İlimiz mera alanları ise 197.000ha’dır. Hayvan sayıları ile mera alanları karşılaştırıldığı zaman ilimiz meralarının Ardahan’lı hayvan yetiştiricilerine dahi yetmediği belirlenmiştir. Bu sebeple ilimiz hayvan yetiştiricileri çevre illerde ihaleye girerek mera kiralamaktadır ve meraların yetersiz kalmasından dolayı tarla ve çayır alanlarında hayvan otlatılmaya başlanılmıştır. Bu durum hayvan yetiştiricilerinin ağır kış şartlarında ahırda kullanacakları kaba yem üretiminin azalmasına neden olmakta, kaba yem açığını gidermek amacı ile il dışından saman ve yem almak zorunda kalmaktadır. Bu da ilimiz hayvancılığını olumsuz yönde etkilemektedir. İlimizde Boğaaltı yani doğum yapabilecek durumda olan 135.000 hayvan bulunmaktadır ve her yıl yaklaşık 110.000 buzağı elde edilmektedir. İlimizin buzağı kayıp oranı yapılan alan taramalarında ölüm, kısırlık, hastalık ve diğer sebeplerden dolayı %16 olarak tespit edilmiştir. Oysa bu oranın Türkiye ortalaması % 5’ler civarındadır. Yaklaşık olarak 17.600 olan buzağı kaybının ilimiz ekonomisine yansıması 70 Milyon TL’dir. Diğer yıllar getirisi ve Türkiye hayvancılığına katkısı da hesap edilmemiştir. Kontrolsüz hayvan hareketleri bu kaybın oluşmasında en önemli faktörlerden biridir. İlimizde şap, şarbon, brucella, çiçek, kuduz ve bunun gibi hayvandan insana bulaşan zoonoz hayvan hastalıkları ile mücadele, hayvanlar meraya çıkmadan tamamlanmaktadır. Mera sezonunun başlangıcından sonra İlimize kontrolsüz hayvan girişleri ile hastalıklar bulaşmakta, çıkan hastalıklar nedeni ile ilimiz karantina altına alınmakta, hayvan pazarımız kapanmakta ve yetiştiricilerimiz hayvanlarını satamadıkları için mağduriyet yaşamaktadırlar. Yine bu salgın hastalıklar nedeniyle et ve süt veriminde ciddi kayıplar meydana gelmektedir. Geçmiş yıllara bakıldığında Otlatma sezonunda, özellikle İl Komisyonca kiralama yapılan mera alanlarına komşu olan köylerde küçükbaş hayvan hastalıklarında normal dışı artışlar olduğu görülmektedir. Kontrolsüz hayvan hareketleri hayvan hastalıkları ile mücadeleyide olumsuz yönde etkilemektedir. Ardahan ili Kafkas Arısı gen merkezidir. Kafkas ırkı Dünyanın 4 ırkından biridir. Bu nedenle bu arı ırkı genetik olarak koruma altına alınmıştır. Artvin hariç diğer illerden ilimize arılı kovan girişi kesinlikle yasaktır. Posof bölgesi ise tamamen giriş çıkışa yasak bölge olarak ilan edilmiştir. Mera alanlarındaki bitki çeşitliliğinin aşırı otlatmalara ve baskılamaya bağlı olarak azalması, arı hastalıklarının yayılmasına, verim düşüklüğü ve arı kayıplarına neden olmakta bu durumda Kafkas Arısı gen merkezi olan ilimiz arıcılığını ve arı üreticilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Daha önceki yıllarda Ardahan İl Mera Komisyonu tarafından yapılan kiralamalarda, Kontrolsüz olarak ilimize sevk edilen hayvanların kiralama alanları için belirlenen hayvan sayısının çok üzerinde hayvan getirildiği tespit edilmiştir. Örneğin; 3000 adet küçükbaş hayvan için kiralanan bölgeye 10000 adetten fazla küçükbaş hayvan otladığı belirlenmiştir. Küçükbaş hayvanların ağız yapısından dolayı mera otlarken bitkileri kökünden sökerek otladığı bilinmektedir. Bu durum ilimiz hayvanlarının beslenmesinde en önemli kaba yem kaynağı olan meralarımızın bilinçsiz ve aşırı otlatılması sonucu verimsizleşmesine ve hayvanların tüketmediği besleyici değeri bulunmayan istilacı bitkilerin çoğalmasına neden olmuştur. Dolayısıyla geri dönüşümü imkansız noktaya gelen mera alanlarında artışlar meydana gelmiştir. Bu durumda mevcut mera alanları hayvanları besleyemez hale gelmekte ve bu durumda ki meraların geri kazanımı zor ve maliyetli olmaktadır. Fazla hayvan otlatılmaya devam edilmesi durumunda, söz konusu mera alanının verimsizleşeceği, doğal bitki örtüsünü kaybederek yem üretim gücünde düşüşler meydana geleceği önlenemez bir gerçektir. Vejetasyonu zayıflamış, yem verimi ve kalitesi düşük olan aşırı otlatılan meralarda hayvancılık faaliyetlerini yürütmek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Sürdürülebilir Mera Hayvancılığı projesinin uygulanmasını imkansız kılmaktadır. 4342 sayılı Mera Kanunu’nun, 31.07.1998 tarih ve 23419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mera Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi b bendinde yer alan ‘’Mera, yaylak ve kışlaklar otlatma mevsimi dikkate alınarak ihale ile göçerlere kiralanır. Kiralamada öncelik aynı il nüfusuna kayıtlı göçerlere verilir. Onların talepleri karşılandıktan sonra, başka il nüfusuna kayıtlı göçerlerin talepleri karşılanır.’’ hükmüne istinaden Ardahan İl Mera Komisyonu tarafından İlimizde yapılan mera kiralamaları her yıl öncelikle yerli üreticinin ihtiyacını karşılamak amacı ile İlimiz hayvan yetiştiricilerine açılmakta olup İlimiz üreticilerinin talebinin karşılandıktan sonra İl dışından gelecek olan göçerlere açılmaktadır. Halihazırda ilimiz mera alanları, ilimiz hayvanlarına yetmemektedir. Ardahan Valiliği tarafından; 24.01.2019 tarihinde, Valilik Genel Emri yayımlanmadan önce ‘’Meralarımızın Kullanımı ve Kiraya Verilmesi’’ konulu İl ve İlçe Belediye Başkanları, Ak Parti, CHP, MHP ve İyi Parti Başkanları, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Ziraat Odası Başkanları, Arıcılar Birliği Başkanı v.b Sivil Toplum Kuruluşlarının, İlçe Kaymakamları, İl ve İlçe Tarım Orman Müdürleri, muhtarlar ve üreticilerin katılımı ile gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir toplantı yapılarak öncelikli olarak meralarımızda tahribatın önlemesi, meraların uygun ve verimli bir şekilde kullanılması buzağı ölümleri ve hayvan hastalıklarının önüne geçilmesi, yerel üreticilerin korunması ve desteklenmesi hususunda fikir birliğine varılarak İlimiz hayvan yetiştiricilerinin ihtiyaçlarının karşılanması kararlaştırılmıştır. Akabinde 12.02.2019 tarihinde Valiliğimizce yayımlanan 2019/2 sayılı Valilik Genel Emri ile çevre illere ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiş olup yıllardır ilimize il dışından gelen göçerlerinde mağduriyet yaşamamaları ve gerekli tedbirleri almaları için ilgililere bilgi verilmiştir. Bahse konu karar ani bir karar olmayıp otlatma sezonundan yaklaşık 4-5 ay önce alınmış bir karardır. Meralarımız toparlanıp, hayvanlarımızın istediğimiz ölçülere gelmesi halinde bu tedbirlerimiz tekrar gözden geçirilecektir. Yukarda açıklanan nedenlerden dolayı, İlimizdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesi ve mevcut mera durumunun yerel üreticiye yetmeyecek hale gelmesi, Buzağı ölümleri ile et, süt ve diğer ürünlerin olumsuz etkilenmesi, Hayvan hastalıkları ile yapılan mücadeleyi olumsuz etkilemesi, Aşırı otlatmaya bağlı olarak meralarımızın verim ve kalitesinin düşmesine sebep olması, Tarım ve Orman Bakanlığının sürdürülebilir mera hayvancılığı politikasına uygun olarak ortak kararlar alınmıştır. Çevre illerin geçim kaynaklarının hayvancılık olması, Ardahan ilinde yaşayan insanlarında hayvancılıkla geçiniyor olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Her il kendi durumunu iyi analiz etmek, mevcut durumuna ve potansiyellerine uygun hareket etmek zorundadır. İlin hayvancılık mevcudunu korumak ve hayvancılık potansiyelini artırmak, bunun yanında mera gibi doğal kaynaklarımızın da sürdürülebilir olması için ilgili tüm kurumlarımız mevzuatlar çerçevesinde çalışmalarını özveriyle sürdürmektedir.” İL GENEL MECLİS BAŞKANI MURAT DALANBAY: “Sayın Valimizin anlattığı sıkıntıların yanında görünmeyen sıkıntılar vardı. Belli bir yerden, belirli sayıda hayvana yetecek kadar mera alınıp, oraya fazla hayvan getirilerek, vatandaşlarımıza ait arazilerin tahrip ediliyordu. Ayrıca taşıyıcı hastalıkların ilimiz sınırlarına taşınması vakası vardı. En büyük sıkıntılarımızdan birisi de su kaynaklarımız konusudur ki birçok köyümüzün su kaynakları dere yataklarından karşılanıyor. Şimdi biz bu dere yataklarını korumamız lazım. Ve artık bölge hayvancılığımızda gelişiyor. Hayvan sayımız artışa geçti ve artık meralarımız bize yetmiyor. Göçerler dediğimiz insanlar bu bölgeye gelerek, sırtlarında silahlarla muhtarlarımızı, vatandaşlarımızı tehdit ediyor. Artık buna bir dur denilmesi lazım. Biz bu kararı bundan dolayı aldık, arkasında da duracağız ve sonuna kadar götüreceğiz. “ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI YUNUS BAYDAR: “Meraların korunmasına ilişkin karar, STK temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar, belediye başkanları, parti temsilcilerinin de katılımıyla alınan bir karardır. Ardahan meraları başkalarının değil, öncelikli olarak Ardahanlı üreticilerin hakkıdır. Hayvan hareketlerinin fazla olması maalesef hayvan hastalıklarını da arttırıyor. Özellikle bizim hayvanlarımıza yeterli meralarımız var ve bu mera varlığından daha fazla istifade etmemiz gerekiyor. Burada 10 inekle çocuklarını geçindirmeye çalışan üreticimiz eğer zarar görüyorsa, dışarıdan birileri gelip de hayvanlarını mera kapasitesinden fazla hayvana otlatmasına biz yetiştirici birlikleri sessiz kalamazdık. Dolayısıyla Sayın Valimiz de buna sessiz kalmadı. Böylece bu karar alındı ve meraları kiralanmaya çıkıldı. Yüzde 90’ı da kiralanmış durumdadır. Fazla mera alanımızda kalmamıştır. Örneğin Hoçvan bölgesindeki bazı köylerde mera varlığı hayvanlarına yetmiyor. Böyle bir durumda başka illere mera kiralamamız doğru olmazdı. Sayın Valimizin bugün ki basın açıklamasını kurumum ve üyelerimiz adına destekliyorum.” ZİRAAT ODASI BAŞKANI LATİFŞAH SURAL: “Bu aldığımız karar, Sayın Valimize bizden taraf iletilmiştir. Üreticilerimiz, bize müracaat ederek, göçerlerin meralara verdiği zarar ve diğer sıkıntıları bize iletmiş, sahip çıkmamızı istemişlerdir. Göçerler konusunda çok şikayetler aldık. Bu şikayetler hiç azalmadı. Biz de bu konuyu Valimize ilettik. Sonuçta bizim için olumlu bir karar alındı. Sayın Valimizin bugün ki basın açıklamasını kurumum ve üyelerim adına destekliyorum.” ARICILAR BİRLİĞİ BAŞKANI İLHAN EVLİYAOĞLU: “Küçükbaş hayvanın ağız yapısı küçük olduğu için meralara daha fazla zarar veriyor. Ayrıca bitki floramıza da çok zarar veriyor. Sayın Valimizin bugün ki basın açıklamasını kurumum adına destekliyorum.” DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI OKTAY BEŞLİ: “Meralarımızın korunması anlamında alınan tüm kararlar bizim isteğimiz doğrultusunda alınmış bir karardır. Ben, Valimizin bugün ki basın açıklamasını kurumum adına destekliyorum.” dedi.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
  GÜNDEM HABERLERİ
Malatya'da midibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı Malatya'da midibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı Malatya'da yolcu midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Kezi..
Elazığ'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Elazığ'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Elazığ'da otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı...
Tunceli'de otomobil çaya düştü: 5 yaralı Tunceli'de otomobil çaya düştü: 5 yaralı Tunceli'de, çaya düşen otomobildeki 5 kişi, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ..
Ata Yurdunda geleneklerini yaşatıyorlar Ata Yurdunda geleneklerini yaşatıyorlar Van'ın Erciş ilçesindeki Kırgızlar, Van Gölü kenarında kurulan "Ata Yurdu"nda kü..
  SİYASET HABERLERİ
Yıldırım ve İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi Yıldırım ve İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi 23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye B..
İstanbul’da seçim iptali tartışmaları alevlendi İstanbul’da seçim iptali tartışmaları alevlendi AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın, 31 Mart seçimlerinde kullanılan ..
Türkiye'den ABD'ye mektup tepkisi: Ciddiyetsizliktir Türkiye'den ABD'ye mektup tepkisi: Ciddiyetsizliktir Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuştu. Kalın S-400 mektubuyla ilgili ya..
Binali Yıldırım: İnadına bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız Binali Yıldırım: İnadına bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Elazığ Derne..
  DÜNYA HABERLERİ HABERLERİ
İki ülkeden İran'a gözdağı İki ülkeden İran'a gözdağı Suudi Arabistan ve ABD hava kuvvetlerine ait uçakların, Basra Körfezi'nde ortak..
Yunanistan'dan skandal hamle! Türkiye’ye yaptırım tehdidi Yunanistan'dan skandal hamle! Türkiye’ye yaptırım tehdidi Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Kıbrıs Adası açıklarındaki doğ..
Belçika'dan Suudi Arabistan’a şok! İptal ettiler... Belçika'dan Suudi Arabistan’a şok! İptal ettiler... Belçika’da Danıştay, Suudi Arabistan’a silah ihracatı yapan FM Herstal ve CMI is..
İngiltere de topa girdi: İran yaptı İngiltere de topa girdi: İran yaptı İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Umman Körfezi'nde seyir halindeki tanke..
  EKONOMİ HABERLERİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'e tepki Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'e tepki Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Türkiye hakkında uluslararası kredi derecelendir..
Akfen Holding'den pay devri Akfen Holding'den pay devri Akfen Holding, TAV Yatırım Holding AŞ'de bulunan 21 milyon 783 bin 500 TL değeri..
KOBİ`lere dev destek KOBİ`lere dev destek Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi ve 12 bankanın katılımı ile 25 milyar T..
Hazine Bakanlığı'ndan Reuters'a sert tepki Hazine Bakanlığı'ndan Reuters'a sert tepki Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı İleri, Verimli..
  SPOR HABERLERİ
TFF Süper Kupa 2019'un tarihi ve yeri belli oldu TFF Süper Kupa 2019'un tarihi ve yeri belli oldu TFF Süper Kupa 2019'un oynanacağı tarihi ve yeri belli oldu.Türkiye F...
Futbolda transfer dönemi 17 Haziran'da başlayacak Futbolda transfer dönemi 17 Haziran'da başlayacak Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran Pazartesi günü başlayacak.Tü....
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı.TFF'den yapılan..
İzlanda'da büyük skandal! A Milli Takım... İzlanda'da büyük skandal! A Milli Takım... EURO2020 Elemeleri'ndeki 4. maç için İzlanda'ya giden A Milli Takım'a pasaport g..
  ERZURUM HABERLERİ
Erzurum'daki yasa dışı dinleme davasında karar Erzurum'daki yasa dışı dinleme davasında karar Erzurum'da, haklarında "yasa dışı dinleme" iddiasıyla dava açılan 20 sanıktan 1..
Sanatçı adaylarının eserleri görücüye çıktı Sanatçı adaylarının eserleri görücüye çıktı Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin, resim, heykel, ser..
FETÖ elebaşı Gülen ile ABD'de görüşen akrabasının FETÖ elebaşı Gülen ile ABD'de görüşen akrabasının Erzurum'da akrabası Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile A..
Çocuklar üzülmeyecekleri bir dünyayı video ile anlattı Çocuklar üzülmeyecekleri bir dünyayı video ile anlattı Erzurum'da, bir öğretmenin başlattığı proje kapsamında 17 ildeki okullarda eğiti..
  MAGAZİN HABERLERİ
Sırp popstar Alanya'da Sırp popstar Alanya'da Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) yetkililerinin Sırbistan'ın başkenti Belgrad..
Oryantal Didem yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşırttı! Oryantal Didem yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşırttı! İbrahim Tatlıses'in bir döneme damga vuran programı İbo Show'da ettiği danslarla..
Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı! Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı! Gizem Karaca, İzmir'deki evi için 120 bin liraya beyaz eşya satın aldığı Barış Y..
Ünlü sunucu Ellen Degeneres, üvey babası tarafından cinsel tacize uğradığını itiraf etti! Ünlü sunucu Ellen Degeneres, üvey babası tarafından cinsel tacize uğradığını itiraf etti! Ünlü sunucu ve komedyen Ellen Degeneres, yıllar sonra gelen bir itirafta bulundu..
  İSTANBUL HABERLERİ
Seçim hâkimleri hakkında inceleme Seçim hâkimleri hakkında inceleme Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul seçiminde kanuna aykırı sandık kurul..
Aksa Fırat Elektrik'ten çocuklara karne hediyesi Aksa Fırat Elektrik'ten çocuklara karne hediyesi Aksa Fırat Elektrik’in, Mayıs ayında Elazığ’daki ortaokullarda başlattığı resim ..
Orka'dan Babalar Günü'ne esprili yaklaşım Orka'dan Babalar Günü'ne esprili yaklaşım Damat, Tween ve D’S Damat markaları, Babalar Günü'ne özel geliştirdiği "#EyvahB..
Polenler alerjik bünyeleri hasta ediyor Polenler alerjik bünyeleri hasta ediyor Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Musta..
  BÖLGE HABERLERİ
Araçlar bu hale geldi... İki kardeşin feci sonu! Araçlar bu hale geldi... İki kardeşin feci sonu! Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Nalınlar Kavşağı'nda yağış sebebiyle kayganlaşan yo..
İki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var İki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var Batman’ın Kozluk ilçesinde arazi meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavga..
Arişten Alyans Ziyafeti Arişten Alyans Ziyafeti Aile toplumun en temel yapı birimidir. Toplumların temelini oluşturan aile bağın..
  Profesyonel Hizmetler HABERLERİ
Ülkemize ve markalarımıza güvendiğimiz için sermaye artışı yaptık Ülkemize ve markalarımıza güvendiğimiz için sermaye artışı yaptık Doğtaş Kelebek Mobilya Başkanı Davut Doğan; “Ülkemize ve markalarımıza güvendiğ..
Habere Kolay Ulaşım İçin Doğru Adres Habere Kolay Ulaşım İçin Doğru Adres Günümüzde insanların haberlere ulaşmak için kullandıkları farklı kaynaklar mevcu..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
LİNKLER
Yukarı